Ontslag Rosengaarde

Uw werkgever in Rosengaarde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rosengaarde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rosengaarde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rosengaarde. Uw werkgever in Rosengaarde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rosengaarde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rosengaarde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rosengaarde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rosengaarde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rosengaarde of met bevallingsverlof bent in Rosengaarde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rosengaarde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rosengaarde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rosengaarde
 • Als u in Rosengaarde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rosengaarde wilt opnemen;
 • Omdat u in Rosengaarde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rosengaarde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rosengaarde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rosengaarde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rosengaarde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rosengaarde. Uitzonderingen in Rosengaarde;
 • Als uw werkgever in Rosengaarde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rosengaarde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rosengaarde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rosengaarde niet geschikt voor uw werk in Rosengaarde of
 • u functioneert niet voldoende in Rosengaarde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rosengaarde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rosengaarde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rosengaarde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rosengaarde verblijft, dan mag uw werkgever in Rosengaarde u eveneens wel ontslaan.