Ontslag 't rooth

Uw werkgever in 't rooth mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't rooth zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't rooth

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't rooth. Uw werkgever in 't rooth mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't rooth arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't rooth niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't rooth te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't rooth u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't rooth of met bevallingsverlof bent in 't rooth.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't rooth kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't rooth die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't rooth
 • Als u in 't rooth lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't rooth wilt opnemen;
 • Omdat u in 't rooth lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't rooth lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't rooth wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't rooth op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't rooth

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't rooth. Uitzonderingen in 't rooth;
 • Als uw werkgever in 't rooth bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't rooth aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't rooth gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't rooth niet geschikt voor uw werk in 't rooth of
 • u functioneert niet voldoende in 't rooth.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't rooth

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't rooth niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't rooth of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't rooth verblijft, dan mag uw werkgever in 't rooth u eveneens wel ontslaan.