Ontslag Roosendaal

Uw werkgever in Roosendaal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Roosendaal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Roosendaal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Roosendaal. Uw werkgever in Roosendaal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Roosendaal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Roosendaal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Roosendaal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Roosendaal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Roosendaal of met bevallingsverlof bent in Roosendaal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Roosendaal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Roosendaal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Roosendaal
 • Als u in Roosendaal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Roosendaal wilt opnemen;
 • Omdat u in Roosendaal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Roosendaal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Roosendaal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Roosendaal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Roosendaal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Roosendaal. Uitzonderingen in Roosendaal;
 • Als uw werkgever in Roosendaal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Roosendaal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Roosendaal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Roosendaal niet geschikt voor uw werk in Roosendaal of
 • u functioneert niet voldoende in Roosendaal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Roosendaal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Roosendaal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Roosendaal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Roosendaal verblijft, dan mag uw werkgever in Roosendaal u eveneens wel ontslaan.