Ontslag Roosberg

Uw werkgever in Roosberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Roosberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Roosberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Roosberg. Uw werkgever in Roosberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Roosberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Roosberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Roosberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Roosberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Roosberg of met bevallingsverlof bent in Roosberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Roosberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Roosberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Roosberg
 • Als u in Roosberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Roosberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Roosberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Roosberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Roosberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Roosberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Roosberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Roosberg. Uitzonderingen in Roosberg;
 • Als uw werkgever in Roosberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Roosberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Roosberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Roosberg niet geschikt voor uw werk in Roosberg of
 • u functioneert niet voldoende in Roosberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Roosberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Roosberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Roosberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Roosberg verblijft, dan mag uw werkgever in Roosberg u eveneens wel ontslaan.