Ontslag Roordahuizum /reduzum (?)

Uw werkgever in Roordahuizum /reduzum (?) mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Roordahuizum /reduzum (?) zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Roordahuizum /reduzum (?)

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Roordahuizum /reduzum (?). Uw werkgever in Roordahuizum /reduzum (?) mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Roordahuizum /reduzum (?) arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Roordahuizum /reduzum (?) niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Roordahuizum /reduzum (?) te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Roordahuizum /reduzum (?) u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Roordahuizum /reduzum (?) of met bevallingsverlof bent in Roordahuizum /reduzum (?).
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Roordahuizum /reduzum (?) kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Roordahuizum /reduzum (?) die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Roordahuizum /reduzum (?)
 • Als u in Roordahuizum /reduzum (?) lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Roordahuizum /reduzum (?) wilt opnemen;
 • Omdat u in Roordahuizum /reduzum (?) lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Roordahuizum /reduzum (?) lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Roordahuizum /reduzum (?) wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Roordahuizum /reduzum (?) op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Roordahuizum /reduzum (?)

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Roordahuizum /reduzum (?). Uitzonderingen in Roordahuizum /reduzum (?);
 • Als uw werkgever in Roordahuizum /reduzum (?) bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Roordahuizum /reduzum (?) aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Roordahuizum /reduzum (?) gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Roordahuizum /reduzum (?) niet geschikt voor uw werk in Roordahuizum /reduzum (?) of
 • u functioneert niet voldoende in Roordahuizum /reduzum (?).
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Roordahuizum /reduzum (?)

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Roordahuizum /reduzum (?) niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Roordahuizum /reduzum (?) of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Roordahuizum /reduzum (?) verblijft, dan mag uw werkgever in Roordahuizum /reduzum (?) u eveneens wel ontslaan.