Ontslag Roond

Uw werkgever in Roond mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Roond zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Roond

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Roond. Uw werkgever in Roond mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Roond arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Roond niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Roond te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Roond u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Roond of met bevallingsverlof bent in Roond.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Roond kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Roond die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Roond
 • Als u in Roond lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Roond wilt opnemen;
 • Omdat u in Roond lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Roond lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Roond wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Roond op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Roond

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Roond. Uitzonderingen in Roond;
 • Als uw werkgever in Roond bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Roond aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Roond gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Roond niet geschikt voor uw werk in Roond of
 • u functioneert niet voldoende in Roond.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Roond

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Roond niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Roond of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Roond verblijft, dan mag uw werkgever in Roond u eveneens wel ontslaan.