Ontslag Roodewijk

Uw werkgever in Roodewijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Roodewijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Roodewijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Roodewijk. Uw werkgever in Roodewijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Roodewijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Roodewijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Roodewijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Roodewijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Roodewijk of met bevallingsverlof bent in Roodewijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Roodewijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Roodewijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Roodewijk
 • Als u in Roodewijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Roodewijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Roodewijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Roodewijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Roodewijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Roodewijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Roodewijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Roodewijk. Uitzonderingen in Roodewijk;
 • Als uw werkgever in Roodewijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Roodewijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Roodewijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Roodewijk niet geschikt voor uw werk in Roodewijk of
 • u functioneert niet voldoende in Roodewijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Roodewijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Roodewijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Roodewijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Roodewijk verblijft, dan mag uw werkgever in Roodewijk u eveneens wel ontslaan.