Ontslag Roodeschuur /reaskuorre

Uw werkgever in Roodeschuur /reaskuorre mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Roodeschuur /reaskuorre zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Roodeschuur /reaskuorre

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Roodeschuur /reaskuorre. Uw werkgever in Roodeschuur /reaskuorre mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Roodeschuur /reaskuorre arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Roodeschuur /reaskuorre niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Roodeschuur /reaskuorre te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Roodeschuur /reaskuorre u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Roodeschuur /reaskuorre of met bevallingsverlof bent in Roodeschuur /reaskuorre.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Roodeschuur /reaskuorre kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Roodeschuur /reaskuorre die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Roodeschuur /reaskuorre
 • Als u in Roodeschuur /reaskuorre lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Roodeschuur /reaskuorre wilt opnemen;
 • Omdat u in Roodeschuur /reaskuorre lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Roodeschuur /reaskuorre lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Roodeschuur /reaskuorre wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Roodeschuur /reaskuorre op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Roodeschuur /reaskuorre

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Roodeschuur /reaskuorre. Uitzonderingen in Roodeschuur /reaskuorre;
 • Als uw werkgever in Roodeschuur /reaskuorre bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Roodeschuur /reaskuorre aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Roodeschuur /reaskuorre gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Roodeschuur /reaskuorre niet geschikt voor uw werk in Roodeschuur /reaskuorre of
 • u functioneert niet voldoende in Roodeschuur /reaskuorre.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Roodeschuur /reaskuorre

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Roodeschuur /reaskuorre niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Roodeschuur /reaskuorre of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Roodeschuur /reaskuorre verblijft, dan mag uw werkgever in Roodeschuur /reaskuorre u eveneens wel ontslaan.