Ontslag Roodeschool

Uw werkgever in Roodeschool mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Roodeschool zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Roodeschool

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Roodeschool. Uw werkgever in Roodeschool mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Roodeschool arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Roodeschool niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Roodeschool te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Roodeschool u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Roodeschool of met bevallingsverlof bent in Roodeschool.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Roodeschool kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Roodeschool die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Roodeschool
 • Als u in Roodeschool lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Roodeschool wilt opnemen;
 • Omdat u in Roodeschool lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Roodeschool lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Roodeschool wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Roodeschool op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Roodeschool

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Roodeschool. Uitzonderingen in Roodeschool;
 • Als uw werkgever in Roodeschool bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Roodeschool aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Roodeschool gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Roodeschool niet geschikt voor uw werk in Roodeschool of
 • u functioneert niet voldoende in Roodeschool.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Roodeschool

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Roodeschool niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Roodeschool of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Roodeschool verblijft, dan mag uw werkgever in Roodeschool u eveneens wel ontslaan.