Ontslag Roodenhoek

Uw werkgever in Roodenhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Roodenhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Roodenhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Roodenhoek. Uw werkgever in Roodenhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Roodenhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Roodenhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Roodenhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Roodenhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Roodenhoek of met bevallingsverlof bent in Roodenhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Roodenhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Roodenhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Roodenhoek
 • Als u in Roodenhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Roodenhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Roodenhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Roodenhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Roodenhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Roodenhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Roodenhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Roodenhoek. Uitzonderingen in Roodenhoek;
 • Als uw werkgever in Roodenhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Roodenhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Roodenhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Roodenhoek niet geschikt voor uw werk in Roodenhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Roodenhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Roodenhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Roodenhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Roodenhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Roodenhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Roodenhoek u eveneens wel ontslaan.