Ontslag Rondveld

Uw werkgever in Rondveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rondveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rondveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rondveld. Uw werkgever in Rondveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rondveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rondveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rondveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rondveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rondveld of met bevallingsverlof bent in Rondveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rondveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rondveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rondveld
 • Als u in Rondveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rondveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Rondveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rondveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rondveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rondveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rondveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rondveld. Uitzonderingen in Rondveld;
 • Als uw werkgever in Rondveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rondveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rondveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rondveld niet geschikt voor uw werk in Rondveld of
 • u functioneert niet voldoende in Rondveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rondveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rondveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rondveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rondveld verblijft, dan mag uw werkgever in Rondveld u eveneens wel ontslaan.