Ontslag Ronduite

Uw werkgever in Ronduite mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ronduite zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ronduite

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ronduite. Uw werkgever in Ronduite mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ronduite arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ronduite niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ronduite te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ronduite u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ronduite of met bevallingsverlof bent in Ronduite.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ronduite kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ronduite die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ronduite
 • Als u in Ronduite lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ronduite wilt opnemen;
 • Omdat u in Ronduite lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ronduite lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ronduite wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ronduite op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ronduite

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ronduite. Uitzonderingen in Ronduite;
 • Als uw werkgever in Ronduite bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ronduite aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ronduite gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ronduite niet geschikt voor uw werk in Ronduite of
 • u functioneert niet voldoende in Ronduite.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ronduite

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ronduite niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ronduite of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ronduite verblijft, dan mag uw werkgever in Ronduite u eveneens wel ontslaan.