Ontslag Rome

Uw werkgever in Rome mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rome zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rome

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rome. Uw werkgever in Rome mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rome arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rome niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rome te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rome u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rome of met bevallingsverlof bent in Rome.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rome kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rome die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rome
 • Als u in Rome lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rome wilt opnemen;
 • Omdat u in Rome lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rome lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rome wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rome op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rome

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rome. Uitzonderingen in Rome;
 • Als uw werkgever in Rome bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rome aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rome gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rome niet geschikt voor uw werk in Rome of
 • u functioneert niet voldoende in Rome.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rome

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rome niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rome of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rome verblijft, dan mag uw werkgever in Rome u eveneens wel ontslaan.