Ontslag Rolpaal

Uw werkgever in Rolpaal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rolpaal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rolpaal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rolpaal. Uw werkgever in Rolpaal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rolpaal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rolpaal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rolpaal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rolpaal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rolpaal of met bevallingsverlof bent in Rolpaal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rolpaal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rolpaal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rolpaal
 • Als u in Rolpaal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rolpaal wilt opnemen;
 • Omdat u in Rolpaal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rolpaal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rolpaal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rolpaal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rolpaal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rolpaal. Uitzonderingen in Rolpaal;
 • Als uw werkgever in Rolpaal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rolpaal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rolpaal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rolpaal niet geschikt voor uw werk in Rolpaal of
 • u functioneert niet voldoende in Rolpaal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rolpaal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rolpaal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rolpaal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rolpaal verblijft, dan mag uw werkgever in Rolpaal u eveneens wel ontslaan.