Ontslag Rollecate

Uw werkgever in Rollecate mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rollecate zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rollecate

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rollecate. Uw werkgever in Rollecate mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rollecate arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rollecate niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rollecate te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rollecate u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rollecate of met bevallingsverlof bent in Rollecate.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rollecate kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rollecate die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rollecate
 • Als u in Rollecate lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rollecate wilt opnemen;
 • Omdat u in Rollecate lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rollecate lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rollecate wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rollecate op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rollecate

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rollecate. Uitzonderingen in Rollecate;
 • Als uw werkgever in Rollecate bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rollecate aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rollecate gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rollecate niet geschikt voor uw werk in Rollecate of
 • u functioneert niet voldoende in Rollecate.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rollecate

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rollecate niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rollecate of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rollecate verblijft, dan mag uw werkgever in Rollecate u eveneens wel ontslaan.