Ontslag Roligt

Uw werkgever in Roligt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Roligt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Roligt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Roligt. Uw werkgever in Roligt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Roligt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Roligt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Roligt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Roligt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Roligt of met bevallingsverlof bent in Roligt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Roligt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Roligt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Roligt
 • Als u in Roligt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Roligt wilt opnemen;
 • Omdat u in Roligt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Roligt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Roligt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Roligt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Roligt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Roligt. Uitzonderingen in Roligt;
 • Als uw werkgever in Roligt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Roligt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Roligt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Roligt niet geschikt voor uw werk in Roligt of
 • u functioneert niet voldoende in Roligt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Roligt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Roligt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Roligt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Roligt verblijft, dan mag uw werkgever in Roligt u eveneens wel ontslaan.