Ontslag 't rolder

Uw werkgever in 't rolder mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 't rolder zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 't rolder

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 't rolder. Uw werkgever in 't rolder mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 't rolder arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 't rolder niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 't rolder te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 't rolder u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 't rolder of met bevallingsverlof bent in 't rolder.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 't rolder kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 't rolder die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 't rolder
 • Als u in 't rolder lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 't rolder wilt opnemen;
 • Omdat u in 't rolder lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 't rolder lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 't rolder wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 't rolder op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 't rolder

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 't rolder. Uitzonderingen in 't rolder;
 • Als uw werkgever in 't rolder bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 't rolder aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 't rolder gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 't rolder niet geschikt voor uw werk in 't rolder of
 • u functioneert niet voldoende in 't rolder.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 't rolder

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 't rolder niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 't rolder of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 't rolder verblijft, dan mag uw werkgever in 't rolder u eveneens wel ontslaan.