Ontslag Rolaf

Uw werkgever in Rolaf mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rolaf zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rolaf

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rolaf. Uw werkgever in Rolaf mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rolaf arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rolaf niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rolaf te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rolaf u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rolaf of met bevallingsverlof bent in Rolaf.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rolaf kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rolaf die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rolaf
 • Als u in Rolaf lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rolaf wilt opnemen;
 • Omdat u in Rolaf lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rolaf lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rolaf wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rolaf op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rolaf

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rolaf. Uitzonderingen in Rolaf;
 • Als uw werkgever in Rolaf bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rolaf aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rolaf gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rolaf niet geschikt voor uw werk in Rolaf of
 • u functioneert niet voldoende in Rolaf.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rolaf

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rolaf niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rolaf of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rolaf verblijft, dan mag uw werkgever in Rolaf u eveneens wel ontslaan.