Ontslag Rohel /reahel

Uw werkgever in Rohel /reahel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rohel /reahel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rohel /reahel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rohel /reahel. Uw werkgever in Rohel /reahel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rohel /reahel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rohel /reahel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rohel /reahel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rohel /reahel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rohel /reahel of met bevallingsverlof bent in Rohel /reahel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rohel /reahel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rohel /reahel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rohel /reahel
 • Als u in Rohel /reahel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rohel /reahel wilt opnemen;
 • Omdat u in Rohel /reahel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rohel /reahel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rohel /reahel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rohel /reahel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rohel /reahel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rohel /reahel. Uitzonderingen in Rohel /reahel;
 • Als uw werkgever in Rohel /reahel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rohel /reahel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rohel /reahel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rohel /reahel niet geschikt voor uw werk in Rohel /reahel of
 • u functioneert niet voldoende in Rohel /reahel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rohel /reahel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rohel /reahel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rohel /reahel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rohel /reahel verblijft, dan mag uw werkgever in Rohel /reahel u eveneens wel ontslaan.