Ontslag Roggelsedijk

Uw werkgever in Roggelsedijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Roggelsedijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Roggelsedijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Roggelsedijk. Uw werkgever in Roggelsedijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Roggelsedijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Roggelsedijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Roggelsedijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Roggelsedijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Roggelsedijk of met bevallingsverlof bent in Roggelsedijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Roggelsedijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Roggelsedijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Roggelsedijk
 • Als u in Roggelsedijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Roggelsedijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Roggelsedijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Roggelsedijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Roggelsedijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Roggelsedijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Roggelsedijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Roggelsedijk. Uitzonderingen in Roggelsedijk;
 • Als uw werkgever in Roggelsedijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Roggelsedijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Roggelsedijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Roggelsedijk niet geschikt voor uw werk in Roggelsedijk of
 • u functioneert niet voldoende in Roggelsedijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Roggelsedijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Roggelsedijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Roggelsedijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Roggelsedijk verblijft, dan mag uw werkgever in Roggelsedijk u eveneens wel ontslaan.