Ontslag Roggel

Uw werkgever in Roggel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Roggel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Roggel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Roggel. Uw werkgever in Roggel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Roggel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Roggel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Roggel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Roggel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Roggel of met bevallingsverlof bent in Roggel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Roggel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Roggel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Roggel
 • Als u in Roggel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Roggel wilt opnemen;
 • Omdat u in Roggel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Roggel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Roggel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Roggel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Roggel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Roggel. Uitzonderingen in Roggel;
 • Als uw werkgever in Roggel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Roggel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Roggel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Roggel niet geschikt voor uw werk in Roggel of
 • u functioneert niet voldoende in Roggel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Roggel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Roggel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Roggel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Roggel verblijft, dan mag uw werkgever in Roggel u eveneens wel ontslaan.