Ontslag Roermond

Uw werkgever in Roermond mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Roermond zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Roermond

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Roermond. Uw werkgever in Roermond mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Roermond arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Roermond niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Roermond te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Roermond u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Roermond of met bevallingsverlof bent in Roermond.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Roermond kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Roermond die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Roermond
 • Als u in Roermond lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Roermond wilt opnemen;
 • Omdat u in Roermond lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Roermond lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Roermond wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Roermond op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Roermond

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Roermond. Uitzonderingen in Roermond;
 • Als uw werkgever in Roermond bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Roermond aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Roermond gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Roermond niet geschikt voor uw werk in Roermond of
 • u functioneert niet voldoende in Roermond.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Roermond

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Roermond niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Roermond of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Roermond verblijft, dan mag uw werkgever in Roermond u eveneens wel ontslaan.