Ontslag Roelshoek

Uw werkgever in Roelshoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Roelshoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Roelshoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Roelshoek. Uw werkgever in Roelshoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Roelshoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Roelshoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Roelshoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Roelshoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Roelshoek of met bevallingsverlof bent in Roelshoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Roelshoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Roelshoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Roelshoek
 • Als u in Roelshoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Roelshoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Roelshoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Roelshoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Roelshoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Roelshoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Roelshoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Roelshoek. Uitzonderingen in Roelshoek;
 • Als uw werkgever in Roelshoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Roelshoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Roelshoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Roelshoek niet geschikt voor uw werk in Roelshoek of
 • u functioneert niet voldoende in Roelshoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Roelshoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Roelshoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Roelshoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Roelshoek verblijft, dan mag uw werkgever in Roelshoek u eveneens wel ontslaan.