Ontslag Roelage

Uw werkgever in Roelage mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Roelage zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Roelage

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Roelage. Uw werkgever in Roelage mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Roelage arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Roelage niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Roelage te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Roelage u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Roelage of met bevallingsverlof bent in Roelage.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Roelage kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Roelage die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Roelage
 • Als u in Roelage lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Roelage wilt opnemen;
 • Omdat u in Roelage lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Roelage lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Roelage wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Roelage op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Roelage

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Roelage. Uitzonderingen in Roelage;
 • Als uw werkgever in Roelage bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Roelage aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Roelage gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Roelage niet geschikt voor uw werk in Roelage of
 • u functioneert niet voldoende in Roelage.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Roelage

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Roelage niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Roelage of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Roelage verblijft, dan mag uw werkgever in Roelage u eveneens wel ontslaan.