Ontslag Roekel

Uw werkgever in Roekel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Roekel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Roekel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Roekel. Uw werkgever in Roekel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Roekel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Roekel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Roekel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Roekel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Roekel of met bevallingsverlof bent in Roekel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Roekel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Roekel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Roekel
 • Als u in Roekel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Roekel wilt opnemen;
 • Omdat u in Roekel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Roekel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Roekel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Roekel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Roekel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Roekel. Uitzonderingen in Roekel;
 • Als uw werkgever in Roekel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Roekel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Roekel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Roekel niet geschikt voor uw werk in Roekel of
 • u functioneert niet voldoende in Roekel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Roekel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Roekel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Roekel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Roekel verblijft, dan mag uw werkgever in Roekel u eveneens wel ontslaan.