Ontslag Roekebosch

Uw werkgever in Roekebosch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Roekebosch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Roekebosch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Roekebosch. Uw werkgever in Roekebosch mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Roekebosch arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Roekebosch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Roekebosch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Roekebosch u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Roekebosch of met bevallingsverlof bent in Roekebosch.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Roekebosch kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Roekebosch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Roekebosch
 • Als u in Roekebosch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Roekebosch wilt opnemen;
 • Omdat u in Roekebosch lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Roekebosch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Roekebosch wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Roekebosch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Roekebosch

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Roekebosch. Uitzonderingen in Roekebosch;
 • Als uw werkgever in Roekebosch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Roekebosch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Roekebosch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Roekebosch niet geschikt voor uw werk in Roekebosch of
 • u functioneert niet voldoende in Roekebosch.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Roekebosch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Roekebosch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Roekebosch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Roekebosch verblijft, dan mag uw werkgever in Roekebosch u eveneens wel ontslaan.