Ontslag Roebolligehoek

Uw werkgever in Roebolligehoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Roebolligehoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Roebolligehoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Roebolligehoek. Uw werkgever in Roebolligehoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Roebolligehoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Roebolligehoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Roebolligehoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Roebolligehoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Roebolligehoek of met bevallingsverlof bent in Roebolligehoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Roebolligehoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Roebolligehoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Roebolligehoek
 • Als u in Roebolligehoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Roebolligehoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Roebolligehoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Roebolligehoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Roebolligehoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Roebolligehoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Roebolligehoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Roebolligehoek. Uitzonderingen in Roebolligehoek;
 • Als uw werkgever in Roebolligehoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Roebolligehoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Roebolligehoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Roebolligehoek niet geschikt voor uw werk in Roebolligehoek of
 • u functioneert niet voldoende in Roebolligehoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Roebolligehoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Roebolligehoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Roebolligehoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Roebolligehoek verblijft, dan mag uw werkgever in Roebolligehoek u eveneens wel ontslaan.