Ontslag Roderwolde

Uw werkgever in Roderwolde mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Roderwolde zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Roderwolde

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Roderwolde. Uw werkgever in Roderwolde mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Roderwolde arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Roderwolde niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Roderwolde te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Roderwolde u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Roderwolde of met bevallingsverlof bent in Roderwolde.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Roderwolde kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Roderwolde die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Roderwolde
 • Als u in Roderwolde lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Roderwolde wilt opnemen;
 • Omdat u in Roderwolde lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Roderwolde lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Roderwolde wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Roderwolde op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Roderwolde

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Roderwolde. Uitzonderingen in Roderwolde;
 • Als uw werkgever in Roderwolde bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Roderwolde aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Roderwolde gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Roderwolde niet geschikt voor uw werk in Roderwolde of
 • u functioneert niet voldoende in Roderwolde.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Roderwolde

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Roderwolde niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Roderwolde of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Roderwolde verblijft, dan mag uw werkgever in Roderwolde u eveneens wel ontslaan.