Ontslag Roderesch

Uw werkgever in Roderesch mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Roderesch zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Roderesch

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Roderesch. Uw werkgever in Roderesch mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Roderesch arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Roderesch niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Roderesch te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Roderesch u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Roderesch of met bevallingsverlof bent in Roderesch.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Roderesch kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Roderesch die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Roderesch
 • Als u in Roderesch lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Roderesch wilt opnemen;
 • Omdat u in Roderesch lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Roderesch lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Roderesch wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Roderesch op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Roderesch

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Roderesch. Uitzonderingen in Roderesch;
 • Als uw werkgever in Roderesch bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Roderesch aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Roderesch gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Roderesch niet geschikt voor uw werk in Roderesch of
 • u functioneert niet voldoende in Roderesch.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Roderesch

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Roderesch niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Roderesch of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Roderesch verblijft, dan mag uw werkgever in Roderesch u eveneens wel ontslaan.