Ontslag Rode sluis

Uw werkgever in Rode sluis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rode sluis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rode sluis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rode sluis. Uw werkgever in Rode sluis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rode sluis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rode sluis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rode sluis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rode sluis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rode sluis of met bevallingsverlof bent in Rode sluis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rode sluis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rode sluis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rode sluis
 • Als u in Rode sluis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rode sluis wilt opnemen;
 • Omdat u in Rode sluis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rode sluis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rode sluis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rode sluis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rode sluis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rode sluis. Uitzonderingen in Rode sluis;
 • Als uw werkgever in Rode sluis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rode sluis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rode sluis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rode sluis niet geschikt voor uw werk in Rode sluis of
 • u functioneert niet voldoende in Rode sluis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rode sluis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rode sluis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rode sluis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rode sluis verblijft, dan mag uw werkgever in Rode sluis u eveneens wel ontslaan.