Ontslag Rockanje

Uw werkgever in Rockanje mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rockanje zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rockanje

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rockanje. Uw werkgever in Rockanje mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rockanje arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rockanje niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rockanje te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rockanje u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rockanje of met bevallingsverlof bent in Rockanje.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rockanje kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rockanje die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rockanje
 • Als u in Rockanje lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rockanje wilt opnemen;
 • Omdat u in Rockanje lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rockanje lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rockanje wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rockanje op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rockanje

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rockanje. Uitzonderingen in Rockanje;
 • Als uw werkgever in Rockanje bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rockanje aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rockanje gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rockanje niet geschikt voor uw werk in Rockanje of
 • u functioneert niet voldoende in Rockanje.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rockanje

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rockanje niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rockanje of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rockanje verblijft, dan mag uw werkgever in Rockanje u eveneens wel ontslaan.