Ontslag Ritthem

Uw werkgever in Ritthem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ritthem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ritthem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ritthem. Uw werkgever in Ritthem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ritthem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ritthem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ritthem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ritthem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ritthem of met bevallingsverlof bent in Ritthem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ritthem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ritthem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ritthem
 • Als u in Ritthem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ritthem wilt opnemen;
 • Omdat u in Ritthem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ritthem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ritthem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ritthem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ritthem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ritthem. Uitzonderingen in Ritthem;
 • Als uw werkgever in Ritthem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ritthem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ritthem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ritthem niet geschikt voor uw werk in Ritthem of
 • u functioneert niet voldoende in Ritthem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ritthem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ritthem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ritthem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ritthem verblijft, dan mag uw werkgever in Ritthem u eveneens wel ontslaan.