Ontslag Ritsumasyl /ritsumazijl

Uw werkgever in Ritsumasyl /ritsumazijl mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ritsumasyl /ritsumazijl zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ritsumasyl /ritsumazijl

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ritsumasyl /ritsumazijl. Uw werkgever in Ritsumasyl /ritsumazijl mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ritsumasyl /ritsumazijl arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ritsumasyl /ritsumazijl niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ritsumasyl /ritsumazijl te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ritsumasyl /ritsumazijl u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ritsumasyl /ritsumazijl of met bevallingsverlof bent in Ritsumasyl /ritsumazijl.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ritsumasyl /ritsumazijl kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ritsumasyl /ritsumazijl die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ritsumasyl /ritsumazijl
 • Als u in Ritsumasyl /ritsumazijl lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ritsumasyl /ritsumazijl wilt opnemen;
 • Omdat u in Ritsumasyl /ritsumazijl lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ritsumasyl /ritsumazijl lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ritsumasyl /ritsumazijl wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ritsumasyl /ritsumazijl op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ritsumasyl /ritsumazijl

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ritsumasyl /ritsumazijl. Uitzonderingen in Ritsumasyl /ritsumazijl;
 • Als uw werkgever in Ritsumasyl /ritsumazijl bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ritsumasyl /ritsumazijl aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ritsumasyl /ritsumazijl gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ritsumasyl /ritsumazijl niet geschikt voor uw werk in Ritsumasyl /ritsumazijl of
 • u functioneert niet voldoende in Ritsumasyl /ritsumazijl.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ritsumasyl /ritsumazijl

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ritsumasyl /ritsumazijl niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ritsumasyl /ritsumazijl of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ritsumasyl /ritsumazijl verblijft, dan mag uw werkgever in Ritsumasyl /ritsumazijl u eveneens wel ontslaan.