Ontslag Rinsumageast /rinsumageest

Uw werkgever in Rinsumageast /rinsumageest mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rinsumageast /rinsumageest zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rinsumageast /rinsumageest

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rinsumageast /rinsumageest. Uw werkgever in Rinsumageast /rinsumageest mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rinsumageast /rinsumageest arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rinsumageast /rinsumageest niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rinsumageast /rinsumageest te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rinsumageast /rinsumageest u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rinsumageast /rinsumageest of met bevallingsverlof bent in Rinsumageast /rinsumageest.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rinsumageast /rinsumageest kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rinsumageast /rinsumageest die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rinsumageast /rinsumageest
 • Als u in Rinsumageast /rinsumageest lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rinsumageast /rinsumageest wilt opnemen;
 • Omdat u in Rinsumageast /rinsumageest lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rinsumageast /rinsumageest lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rinsumageast /rinsumageest wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rinsumageast /rinsumageest op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rinsumageast /rinsumageest

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rinsumageast /rinsumageest. Uitzonderingen in Rinsumageast /rinsumageest;
 • Als uw werkgever in Rinsumageast /rinsumageest bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rinsumageast /rinsumageest aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rinsumageast /rinsumageest gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rinsumageast /rinsumageest niet geschikt voor uw werk in Rinsumageast /rinsumageest of
 • u functioneert niet voldoende in Rinsumageast /rinsumageest.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rinsumageast /rinsumageest

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rinsumageast /rinsumageest niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rinsumageast /rinsumageest of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rinsumageast /rinsumageest verblijft, dan mag uw werkgever in Rinsumageast /rinsumageest u eveneens wel ontslaan.