Ontslag Rinkveld

Uw werkgever in Rinkveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rinkveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rinkveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rinkveld. Uw werkgever in Rinkveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rinkveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rinkveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rinkveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rinkveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rinkveld of met bevallingsverlof bent in Rinkveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rinkveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rinkveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rinkveld
 • Als u in Rinkveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rinkveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Rinkveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rinkveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rinkveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rinkveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rinkveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rinkveld. Uitzonderingen in Rinkveld;
 • Als uw werkgever in Rinkveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rinkveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rinkveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rinkveld niet geschikt voor uw werk in Rinkveld of
 • u functioneert niet voldoende in Rinkveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rinkveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rinkveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rinkveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rinkveld verblijft, dan mag uw werkgever in Rinkveld u eveneens wel ontslaan.