Ontslag Rinkesfort

Uw werkgever in Rinkesfort mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rinkesfort zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rinkesfort

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rinkesfort. Uw werkgever in Rinkesfort mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rinkesfort arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rinkesfort niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rinkesfort te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rinkesfort u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rinkesfort of met bevallingsverlof bent in Rinkesfort.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rinkesfort kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rinkesfort die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rinkesfort
 • Als u in Rinkesfort lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rinkesfort wilt opnemen;
 • Omdat u in Rinkesfort lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rinkesfort lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rinkesfort wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rinkesfort op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rinkesfort

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rinkesfort. Uitzonderingen in Rinkesfort;
 • Als uw werkgever in Rinkesfort bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rinkesfort aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rinkesfort gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rinkesfort niet geschikt voor uw werk in Rinkesfort of
 • u functioneert niet voldoende in Rinkesfort.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rinkesfort

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rinkesfort niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rinkesfort of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rinkesfort verblijft, dan mag uw werkgever in Rinkesfort u eveneens wel ontslaan.