Ontslag Rimpelt

Uw werkgever in Rimpelt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rimpelt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rimpelt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rimpelt. Uw werkgever in Rimpelt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rimpelt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rimpelt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rimpelt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rimpelt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rimpelt of met bevallingsverlof bent in Rimpelt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rimpelt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rimpelt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rimpelt
 • Als u in Rimpelt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rimpelt wilt opnemen;
 • Omdat u in Rimpelt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rimpelt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rimpelt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rimpelt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rimpelt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rimpelt. Uitzonderingen in Rimpelt;
 • Als uw werkgever in Rimpelt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rimpelt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rimpelt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rimpelt niet geschikt voor uw werk in Rimpelt of
 • u functioneert niet voldoende in Rimpelt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rimpelt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rimpelt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rimpelt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rimpelt verblijft, dan mag uw werkgever in Rimpelt u eveneens wel ontslaan.