Ontslag Rimburg

Uw werkgever in Rimburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rimburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rimburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rimburg. Uw werkgever in Rimburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rimburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rimburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rimburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rimburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rimburg of met bevallingsverlof bent in Rimburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rimburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rimburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rimburg
 • Als u in Rimburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rimburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Rimburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rimburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rimburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rimburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rimburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rimburg. Uitzonderingen in Rimburg;
 • Als uw werkgever in Rimburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rimburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rimburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rimburg niet geschikt voor uw werk in Rimburg of
 • u functioneert niet voldoende in Rimburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rimburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rimburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rimburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rimburg verblijft, dan mag uw werkgever in Rimburg u eveneens wel ontslaan.