Ontslag Rilland

Uw werkgever in Rilland mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rilland zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rilland

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rilland. Uw werkgever in Rilland mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rilland arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rilland niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rilland te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rilland u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rilland of met bevallingsverlof bent in Rilland.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rilland kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rilland die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rilland
 • Als u in Rilland lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rilland wilt opnemen;
 • Omdat u in Rilland lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rilland lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rilland wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rilland op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rilland

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rilland. Uitzonderingen in Rilland;
 • Als uw werkgever in Rilland bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rilland aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rilland gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rilland niet geschikt voor uw werk in Rilland of
 • u functioneert niet voldoende in Rilland.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rilland

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rilland niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rilland of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rilland verblijft, dan mag uw werkgever in Rilland u eveneens wel ontslaan.