Ontslag Rijtseterp /rytseterp

Uw werkgever in Rijtseterp /rytseterp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rijtseterp /rytseterp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rijtseterp /rytseterp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rijtseterp /rytseterp. Uw werkgever in Rijtseterp /rytseterp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rijtseterp /rytseterp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rijtseterp /rytseterp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rijtseterp /rytseterp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rijtseterp /rytseterp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rijtseterp /rytseterp of met bevallingsverlof bent in Rijtseterp /rytseterp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rijtseterp /rytseterp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rijtseterp /rytseterp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rijtseterp /rytseterp
 • Als u in Rijtseterp /rytseterp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rijtseterp /rytseterp wilt opnemen;
 • Omdat u in Rijtseterp /rytseterp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rijtseterp /rytseterp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rijtseterp /rytseterp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rijtseterp /rytseterp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rijtseterp /rytseterp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rijtseterp /rytseterp. Uitzonderingen in Rijtseterp /rytseterp;
 • Als uw werkgever in Rijtseterp /rytseterp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rijtseterp /rytseterp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rijtseterp /rytseterp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rijtseterp /rytseterp niet geschikt voor uw werk in Rijtseterp /rytseterp of
 • u functioneert niet voldoende in Rijtseterp /rytseterp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rijtseterp /rytseterp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rijtseterp /rytseterp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rijtseterp /rytseterp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rijtseterp /rytseterp verblijft, dan mag uw werkgever in Rijtseterp /rytseterp u eveneens wel ontslaan.