Ontslag Rijswijk

Uw werkgever in Rijswijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rijswijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rijswijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rijswijk. Uw werkgever in Rijswijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rijswijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rijswijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rijswijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rijswijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rijswijk of met bevallingsverlof bent in Rijswijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rijswijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rijswijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rijswijk
 • Als u in Rijswijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rijswijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Rijswijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rijswijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rijswijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rijswijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rijswijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rijswijk. Uitzonderingen in Rijswijk;
 • Als uw werkgever in Rijswijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rijswijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rijswijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rijswijk niet geschikt voor uw werk in Rijswijk of
 • u functioneert niet voldoende in Rijswijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rijswijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rijswijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rijswijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rijswijk verblijft, dan mag uw werkgever in Rijswijk u eveneens wel ontslaan.