Ontslag Rijsoord

Uw werkgever in Rijsoord mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rijsoord zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rijsoord

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rijsoord. Uw werkgever in Rijsoord mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rijsoord arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rijsoord niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rijsoord te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rijsoord u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rijsoord of met bevallingsverlof bent in Rijsoord.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rijsoord kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rijsoord die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rijsoord
 • Als u in Rijsoord lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rijsoord wilt opnemen;
 • Omdat u in Rijsoord lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rijsoord lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rijsoord wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rijsoord op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rijsoord

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rijsoord. Uitzonderingen in Rijsoord;
 • Als uw werkgever in Rijsoord bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rijsoord aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rijsoord gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rijsoord niet geschikt voor uw werk in Rijsoord of
 • u functioneert niet voldoende in Rijsoord.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rijsoord

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rijsoord niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rijsoord of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rijsoord verblijft, dan mag uw werkgever in Rijsoord u eveneens wel ontslaan.