Ontslag Rijsenhout

Uw werkgever in Rijsenhout mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rijsenhout zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rijsenhout

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rijsenhout. Uw werkgever in Rijsenhout mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rijsenhout arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rijsenhout niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rijsenhout te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rijsenhout u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rijsenhout of met bevallingsverlof bent in Rijsenhout.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rijsenhout kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rijsenhout die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rijsenhout
 • Als u in Rijsenhout lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rijsenhout wilt opnemen;
 • Omdat u in Rijsenhout lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rijsenhout lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rijsenhout wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rijsenhout op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rijsenhout

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rijsenhout. Uitzonderingen in Rijsenhout;
 • Als uw werkgever in Rijsenhout bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rijsenhout aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rijsenhout gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rijsenhout niet geschikt voor uw werk in Rijsenhout of
 • u functioneert niet voldoende in Rijsenhout.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rijsenhout

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rijsenhout niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rijsenhout of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rijsenhout verblijft, dan mag uw werkgever in Rijsenhout u eveneens wel ontslaan.