Ontslag Rijsdam

Uw werkgever in Rijsdam mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rijsdam zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rijsdam

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rijsdam. Uw werkgever in Rijsdam mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rijsdam arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rijsdam niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rijsdam te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rijsdam u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rijsdam of met bevallingsverlof bent in Rijsdam.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rijsdam kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rijsdam die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rijsdam
 • Als u in Rijsdam lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rijsdam wilt opnemen;
 • Omdat u in Rijsdam lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rijsdam lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rijsdam wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rijsdam op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rijsdam

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rijsdam. Uitzonderingen in Rijsdam;
 • Als uw werkgever in Rijsdam bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rijsdam aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rijsdam gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rijsdam niet geschikt voor uw werk in Rijsdam of
 • u functioneert niet voldoende in Rijsdam.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rijsdam

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rijsdam niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rijsdam of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rijsdam verblijft, dan mag uw werkgever in Rijsdam u eveneens wel ontslaan.