Ontslag Rijsberkampen /rysberkamp

Uw werkgever in Rijsberkampen /rysberkamp mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rijsberkampen /rysberkamp zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rijsberkampen /rysberkamp

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rijsberkampen /rysberkamp. Uw werkgever in Rijsberkampen /rysberkamp mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rijsberkampen /rysberkamp arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rijsberkampen /rysberkamp niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rijsberkampen /rysberkamp te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rijsberkampen /rysberkamp u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rijsberkampen /rysberkamp of met bevallingsverlof bent in Rijsberkampen /rysberkamp.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rijsberkampen /rysberkamp kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rijsberkampen /rysberkamp die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rijsberkampen /rysberkamp
 • Als u in Rijsberkampen /rysberkamp lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rijsberkampen /rysberkamp wilt opnemen;
 • Omdat u in Rijsberkampen /rysberkamp lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rijsberkampen /rysberkamp lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rijsberkampen /rysberkamp wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rijsberkampen /rysberkamp op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rijsberkampen /rysberkamp

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rijsberkampen /rysberkamp. Uitzonderingen in Rijsberkampen /rysberkamp;
 • Als uw werkgever in Rijsberkampen /rysberkamp bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rijsberkampen /rysberkamp aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rijsberkampen /rysberkamp gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rijsberkampen /rysberkamp niet geschikt voor uw werk in Rijsberkampen /rysberkamp of
 • u functioneert niet voldoende in Rijsberkampen /rysberkamp.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rijsberkampen /rysberkamp

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rijsberkampen /rysberkamp niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rijsberkampen /rysberkamp of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rijsberkampen /rysberkamp verblijft, dan mag uw werkgever in Rijsberkampen /rysberkamp u eveneens wel ontslaan.