Ontslag Rijsbergen

Uw werkgever in Rijsbergen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rijsbergen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rijsbergen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rijsbergen. Uw werkgever in Rijsbergen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rijsbergen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rijsbergen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rijsbergen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rijsbergen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rijsbergen of met bevallingsverlof bent in Rijsbergen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rijsbergen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rijsbergen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rijsbergen
 • Als u in Rijsbergen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rijsbergen wilt opnemen;
 • Omdat u in Rijsbergen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rijsbergen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rijsbergen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rijsbergen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rijsbergen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rijsbergen. Uitzonderingen in Rijsbergen;
 • Als uw werkgever in Rijsbergen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rijsbergen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rijsbergen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rijsbergen niet geschikt voor uw werk in Rijsbergen of
 • u functioneert niet voldoende in Rijsbergen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rijsbergen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rijsbergen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rijsbergen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rijsbergen verblijft, dan mag uw werkgever in Rijsbergen u eveneens wel ontslaan.