Ontslag Rijs /riis

Uw werkgever in Rijs /riis mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rijs /riis zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rijs /riis

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rijs /riis. Uw werkgever in Rijs /riis mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rijs /riis arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rijs /riis niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rijs /riis te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rijs /riis u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rijs /riis of met bevallingsverlof bent in Rijs /riis.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rijs /riis kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rijs /riis die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rijs /riis
 • Als u in Rijs /riis lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rijs /riis wilt opnemen;
 • Omdat u in Rijs /riis lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rijs /riis lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rijs /riis wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rijs /riis op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rijs /riis

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rijs /riis. Uitzonderingen in Rijs /riis;
 • Als uw werkgever in Rijs /riis bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rijs /riis aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rijs /riis gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rijs /riis niet geschikt voor uw werk in Rijs /riis of
 • u functioneert niet voldoende in Rijs /riis.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rijs /riis

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rijs /riis niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rijs /riis of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rijs /riis verblijft, dan mag uw werkgever in Rijs /riis u eveneens wel ontslaan.