Ontslag Rijpwetering

Uw werkgever in Rijpwetering mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rijpwetering zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rijpwetering

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rijpwetering. Uw werkgever in Rijpwetering mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rijpwetering arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rijpwetering niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rijpwetering te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rijpwetering u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rijpwetering of met bevallingsverlof bent in Rijpwetering.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rijpwetering kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rijpwetering die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rijpwetering
 • Als u in Rijpwetering lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rijpwetering wilt opnemen;
 • Omdat u in Rijpwetering lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rijpwetering lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rijpwetering wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rijpwetering op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rijpwetering

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rijpwetering. Uitzonderingen in Rijpwetering;
 • Als uw werkgever in Rijpwetering bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rijpwetering aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rijpwetering gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rijpwetering niet geschikt voor uw werk in Rijpwetering of
 • u functioneert niet voldoende in Rijpwetering.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rijpwetering

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rijpwetering niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rijpwetering of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rijpwetering verblijft, dan mag uw werkgever in Rijpwetering u eveneens wel ontslaan.