Ontslag Rijpelberg

Uw werkgever in Rijpelberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rijpelberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rijpelberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rijpelberg. Uw werkgever in Rijpelberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rijpelberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rijpelberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rijpelberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rijpelberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rijpelberg of met bevallingsverlof bent in Rijpelberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rijpelberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rijpelberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rijpelberg
 • Als u in Rijpelberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rijpelberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Rijpelberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rijpelberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rijpelberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rijpelberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rijpelberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rijpelberg. Uitzonderingen in Rijpelberg;
 • Als uw werkgever in Rijpelberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rijpelberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rijpelberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rijpelberg niet geschikt voor uw werk in Rijpelberg of
 • u functioneert niet voldoende in Rijpelberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rijpelberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rijpelberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rijpelberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rijpelberg verblijft, dan mag uw werkgever in Rijpelberg u eveneens wel ontslaan.