Ontslag Rijnsburg

Uw werkgever in Rijnsburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rijnsburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rijnsburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rijnsburg. Uw werkgever in Rijnsburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rijnsburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rijnsburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rijnsburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rijnsburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rijnsburg of met bevallingsverlof bent in Rijnsburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rijnsburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rijnsburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rijnsburg
 • Als u in Rijnsburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rijnsburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Rijnsburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rijnsburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rijnsburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rijnsburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rijnsburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rijnsburg. Uitzonderingen in Rijnsburg;
 • Als uw werkgever in Rijnsburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rijnsburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rijnsburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rijnsburg niet geschikt voor uw werk in Rijnsburg of
 • u functioneert niet voldoende in Rijnsburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rijnsburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rijnsburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rijnsburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rijnsburg verblijft, dan mag uw werkgever in Rijnsburg u eveneens wel ontslaan.